Aktuality

První zkoušku profesní kvalifikace…

9.6.2016

… úspěšně absolvovalo 11 elektrotechniků.

Ve dnech 26. a 27. května se uskutečnila první zkouška profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů. Konala se v laboratořích brněnské Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

zkouska_01

Hodnotily se tyto oblasti odborné způsobilosti:

  • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
  • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
  • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
  • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
  • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
  • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémůBezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

zkouska_03

Předseda zkušební komise doc. Ing. Petr Mastný udělil osvědčení o absolvování zkoušky podle standardu 11 účastníkům.

zkouska_02

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.