Aktuality

Pracovní skupina k vyhlášce měření

9.6.2016

Členové našeho sdružení se aktivně podílejí na úpravě vyhlášky o měření. Naším cílem je vrátit zpět tzv. součtové měření, které by bylo přínosem pro všechny elektrárny pracující v režimu vlastní spotřeby. Současný problém je následující. Všechna odběrná místa při prvním paralelním připojení výrobny dostala čtyřkvadrantní elektroměr. Ten pracuje od roku 2012 v tzv. rozdílovém režimu, kdy posuzuje každou fázi zvlášť a registruje u ní aktuální odběr z distribuční sítě anebo dodávku do DS. Teprve pak vytvoří součet odběru a součet dodávky. Naopak součtové měření ukládá do registru elektroměru údaj o aktuální bilanci. Je-li momentální celková výroba na všech fázích vyšší než-li spotřeba zaznamená dodávku DS a opačně. Tento způsob měření by podpořil vznik nových projektů a zkrátil jejich investiční návratnost.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.