Podmínky NZŮ 2030

Již jsou známy podmínky pro dotace z programu Nová zelená úsporám 2030. Fotovoltaika v tomto programu patří do kategorie C.3 s maximální výší podpory 200 000 Kč a maximálním pokrytí 50 % celkových výdajů. Dále je pak možné požádat ještě o příspěvek v rámci kategorie E na odborný posudek na FVE, a to ve výši 5 000 Kč.

Podporované jsou pouze nově vybudované systémy (dotaci nelze použít na rozšíření, či rekonstrukci stávajícího systému) a do maximálního výkonu 10 kWp.

Dotace je možné kombinovat (např. s dotací „D.4 Instalace dobíjecích stanice“ pro elektromobil, ale i s jakoukoli další kategorií) a získat tak nejen podporu pro rozsáhlejší projekt, ale i kombinační bonus – 10 000 Kč za každou kombinovanou dotaci.

Jednotková výše poskytované podpory na systémy FVE je znázorněna v tabulce.

Příklady dotace:

FVE o výkonu 6 kWp bez akumulace.

40 000 + 4*10 000 = 80 000 (+ 5000 projektová dokumentace) = dotace 85 000 Kč


FVE výkonu 6 kWp s akumulací 11 kWh

60 000 + 4*10 000 +11*10 000  = 210 000, (maximální výše 200 000 Kč, + 5000 Kč projektová dokumentace) = dotace 205 000 Kč


FVE o výkonu 6 kWp s akumulací 11 kWh a s instalovanou dobíjecí stanicí pro elektromobil

60 000 + 4*10 000 +11*10 000  = 210 000, (maximální výše 200 000 Kč, + 5000 Kč projektová dokumentace) = 205 000 Kč pro FVE

205 000 + 30 000 (dobíjecí bod) + 10 000 (kombinační bonus) = dotace 245 000 Kč


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

V případě použití bateriového systému je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

Při zájmu o stavbu FVE na domě zapsaném v katastru jako rekreační objekt je nutné předložit dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti.


Podmínky pro bytové domy jsou dostupné zde.


V případě zájmu o fotovoltaickou elektrárnu s dotací NZÚ 2030 se nám ozvěte zde.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.