Aktuality

Nová tarifní struktura

9.6.2016

ERÚ oznámil připravy Nové tarifní struktury (NTS). Podle podkladů, které máme k dispozici představuje NTS riziko pro všechny, kteří hospodárně nakládají s elektřinou, případně se rozhodli investovat do vlastního zdroje. Důvodem je, že regulovaná složka platby za elektřinu (poplatky za distribuci, rezervovaný příkon, příspěvky na OZE) se má stát paušálním poplatkem odpovídajícím velikosti hlavního jističe. Paušální poplatek bude dále zvýšen v případě, že je v odběrném místě instalována jakákoli výrobna.

CAFT zásadním způsobem nesouhlasí s principy NTS. Proto se aktivně účastní veřejného konzultačního procesu, aby NTS v této podobě, která znevýhodňuje ty, kteří spoří energie, nebyla schválena.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.