Aktuality

Modernizační fond a jeho podpora pro FVE se blíží

29.4.2021

Na stránkách Státního fondu životního prostředí byly zveřejněny základní podmínky nového finančního nástroje Evropské unie pro podporu úspory energií a obnovitelných zdrojů v letech 2021-2030.

Pro fotovoltaiku je z Modernizačního fondu nejzajímavější program RES+, v jehož rámci je možno získat podporu pro stavbu fotovoltaických elektráren s akumulací i bez akumulace.

Poskytování dotací bude zjednodušeno jak z hlediska výpočtu dotace (pevná jednotková sazba za instalovaný kilowatt elektrárny a za instalovanou kilowatthodinu baterií) tak z pohledu realizace (zjednodušení výběrových řízení). Výsledkem by měla být dostupnost pro menší i větší projekty.

O dotace z RES+ mohou žádat podnikatelské subjekty, ale i obce nebo například neziskové organizace.

Maximální výše dotace nesmí překročit 50%.

Výzva dle RES+ by měla být zveřejněna v květnu, zahájení příjmu žádostí očekáváme v průběhu června 2021.

Zde uvádíme tabulku předpokládaných podpor pro FVE do velikosti 1MW:

Typ instalaceMaximální jednotkové dotace
(Kč/kW)
Pozemní FVE12 500
FVE na obálkách budov13 000
Plovoucí FVE13 500
Agrofotovoltaika18 000
Akumulace elektrické energie
(20% – 100% špičkové hodinové výroby FVE)
11 000

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.