Aktuality

Fotovoltaika a program Nová zelená úsporám

9.6.2016

Již od poloviny roku 2014 pracuje CAFT na koncepci podpory fotovoltaiky v rámci programu Nová zelená úsporám. Zde přinášíme stručnou rekapitulaci dosavadních kroků.

Detailní návrh byl předložen Státnímu fondu životního prostředí, který o NZÚ rozhoduje, 25.listopadu 2014. Tento návrh podporoval dvě varianty FV instalací: 1. s regulací vlastní spotřeby a 2. včetně ukládání přebytků do baterií.

Na jednání řídicího výboru NZÚ v prosinci 2014 byla ve spolupráci CAFTu s CEE Bankwatch Network prosazena podpora klasické FVE připojené do distribuční soustavy, což bylo v přímém rozporu s požadavkem SFŽP, aby dotaci dostávaly pouze ostrovní systémy určené k ohřevu užitkové vody.

Na další prosincovém jednání SFŽP odmítá CAFTem definovanou progresivní podporu podle typu technologie a stanovuje její maximální výši 50.000 Kč pro všechny typy instalací. CAFT následně také předkládá systém technických kritérií a výpočtů pro administrování žádostí v zaběhnutém systému NZÚ.

Fotovoltaika se nakonec překvapivě neobjevuje ve schválených dotačních titulech pro rok 2015 s vysvětlením, že důvodem je v té době dosud neschválený nový energetický zákon. CAFT ihned iniciuje další jednání s MŽP, které se nakonec uskuteční 28. května s ministrem Brabcem. Hlavním cílem této schůzky bylo zajistit zařazení FVE do nejbližší výzvy a sladit podmínky podpory pro bytové domy v programech NZÚ a IROP. Protože jde o součinnost MŽP, MMR a SFŽP, bylo dohodnuto, že MŽP svolá další setkání k tomuto tématu za účasti všech subjektů. Dalšími projednávanými body bylo posílení pozice MŽP v oblasti OZE a potenciál FVE zpracovaný CAFTem v porovnání se Státní energetickou koncepcí.

Na konec července je plánována další schůzka. CAFT má připravený jednoduchý, ale komplexní koncept podpory pro různé typy střešních elektráren. O dalším vývoji vás budeme informovat.

domky-s-FV

Objednejte si u nás elektrárnu nebo naše služby

Vybereme vám nejvhodnější řešení

Než se pustíte do stavby FV elektrárny, je dobré si ujasnit, jaké řešení je pro vás nejvhodnější, jak se dá financovat z Nové zelené úsporám a na co si dát při přípravě pozor. Ozvěte se ještě dnes.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.