Aktuality

Environmentální politika v praxi

9.6.2016

Je řada výrobních provozů, jejichž závislost na elektrické energii je zcela klíčová. Výstavba vlastního energetického zdroje je tedy logickým krokem směřujícím k alespoň částečné energetické nezávislosti. Pokud někdo takový krok udělá třikrát, je to celkem zajímavé téma pro článek.

Investor provozuje továrnu na výrobu elektronických součástek. Roční spotřeba energie činí 1,3 GWh a je díky trojsměnnému provozu poměrně vyrovnaná. První projekt střešní elektrárny o výkonu 30kWp měl být realizován v roce 2012. ČEZ Distribuce však žádost zamítnul s odůvodněním, že distribuční soustava by tento výkon nedokázala pojmout. To, že příkon továrny nepoklesne ani na okamžik pod 150 kW změnu stanoviska distributora nepřineslo. Proces se tak zpozdil asi o rok a v květnu 2013 byla první třicítka uvedena do provozu. V následujícím roce byly započaty úvahy na rozšíření elektrárny o další výkon. První projekt byl připojen ještě s malým zeleným bonusem. Nová elektrárna byla kalkulována s jediným finančním pilířem, kterým je úspora za nenakoupenou energii. Nakonec zahraniční vlastník i tuto druhou FVE schválil a ta byla na jaře 2015 připojena k distribuční soustavě. Tím výstavba ale nekončí. Na střeše je místo pro další elektrárnu. Realizovat se bude ještě letos nebo příští rok. „Návratnost současných projektů už není nijak zázračná“, říká jednatel společnosti a dodává: „především nás baví dělat věci, které dávají širší smysl“

IMG_3479

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.