Pro jakou elektrárnu je vhodný chytrý monitoring s využitím systému Tigo?

Monitoring s efektivní údržbou Tigo je v principu vhodný pro elektrárnu každé velikosti. Obecně přínosy efektivní správy rostou s časem (= čím je elektrárna déle v provozu, tím více „je co napravovat“) a s množstvím „nedokonalostí“ elektrárny (stíny od okolních objektů, prašnost, různé sklony panelů, různé typy panelů, malá vzdálenost řad apod.). Monitorovací část řešení je na čase nezávislá a pomáhá dále snižovat náklady na údržbu a okamžitě odhalovat chyby ve funkčnosti panelů.

Jaké jsou základní varianty řešení Tigo?

Tigo je k dispozici ve dvou základních provedeních: jako integrální součást chytrých panelů (například LUXOR SMART nebo TRINA SMART) a jako retrofit komponenty TS4-R. Z hlediska funkčnosti jsou k dispozici varianty Diody, Monitoring, Bezpečnost, Optimalizace a Dlouhé stringy, přičemž funkčnost každé z vyšších variant zahrnuje v sobě i vlastnosti všech nižších typů.

Jak Tigo zvyšuje bezpečnost FV instalace?

Monitorovací systém Tigo je schopen automaticky, nebo stisknutím jednoho tlačítka vypnout celou elektrárnu VČETNĚ panelů. Odpadá tedy nebezpečí úrazu vysokým napětím při manipulaci s panely, práci na DC straně elektrárny, nebo např. při hašení požáru. Hasiči tak mohou bez obav konat svoji práci..

Kolik chytrý monitoring a údržba FVE stojí?

Záleží na mnoha parametrech – velikosti instalace, výkonu panelů, jestli je instalace prováděna vlastními silami zákazníka nebo „na klíč“, volbou konkrétního typu komponent, atd…. Při využití monitoringu u již provozovaných FVE pak je instalačně náročnější nasazení systému u elektrárny s panely v rovině se střešní krytinou (nutnost dočasného částečného zpřístupnění zadní strany). Obecně lze říci, že náklady na monitorovací a údržbový systém se pohybují dle velikosti, složitosti a komplexnosti cca od 0,1 do 0,15 EUR/Wp.

Hrozí ztráta záruky při instalaci chytrého monitoringu Tigo?

Při instalaci systému na již existující systém jsou na rám stávajících panelů přichyceny moduly Tigo TS4 (bez porušení panelu nebo rámu) a kabely z panelu jsou připojeny do TS4. Tam, kde je doposud platná záruka na celý systém (a má pro provozovatele jako taková nějaký význam), doporučujeme zvážit kontaktování původního dodavatele s cílem dohody na provedení této drobné úpravy bez porušení záruky. Komponentová záruka jak na panely, tak na střídače, či jiné části systému není instalací jakkoliv dotčena a nasazením systému Tigo není nijak ovlivněna funkce žádných dalších komponent FVE. Vzhledem k tomu, že instalace nevyžaduje ani změnu jištění, není třeba vyhotovovat ani revizní zprávu.

Co udělat předtím, než se rozhodnu o nasazení chytrého monitorovacího systému?

Doporučujeme pečlivě vyhodnotit očekávané přínosy vs. možnosti systému. U větších instalací je vhodné v první fázi vyzkoušet provoz Tigo na pilotní instalaci (např. monitoring panelů připojených na 1 střídač), následně vyhodnotit provoz a až poté rozšířit na celou instalaci.

Vyplatí se chytrý monitoring i na malou elektrárnu na rodinném domě?

Ano, vyplatí. u menších instalací (0-10kW) je možno zvážit zakoupení pouze komponent Tigo a instalaci vlastními silami. Pro takovouto instalaci poskytujeme zdarma vzdálenou telefonickou podporu + pomoc při registraci systému do monitorovacího portálu. Optimální variantou je instalace systému Tigo již jako integrální součásti nové elektrárny. Náklady na instalaci jsou pak zanedbatelné a přínos je patrný hned od začátku.

O kolik se sníží ztráty elektrárny?

Velmi záleží na množství stávajících nedokonalostí. Elektrárna nevyrobí ani po nasazení chytrého monitorovacího systému více, než je její teoretické maximum (= z panelů o výkonu 330W nikdy nepůjde 380 W, systém však zabrání tomu, aby při zhoršení parametrů 1 panelu – stínem, stárnutím, poruchou – poklesl výkon dalších panelů ve stringu). U nové „ideální“ elektrárny je možno očekávat snížení ztrát o 0-3%. Se zvyšujícím se stářím elektrárny a množstvím nedokonalostí rostou i přínosy chytrého monitoringu. Z praxe známe případy, kdy bylo nasazením monitorovacího systému Tigo dosaženo snížení ztrát (a tedy získání energie, která by jinak byla ztracena) i o více než 25%.

K čemu mi je monitoring jednotlivých panelů?

Monitoring jednotlivých panelů podává přesné informace o stavu, výkonu a případně i chybách jednotlivých panelů a jejich přesné poloze. Akce, jak odhalit a odstranit zjištěné chyby, je pak jednoduchá a rychlá.

Kdy přináší chytrý monitoring uživateli nejvíce?

Zjednodušeně lze říct, že čím více nedokonalostí má daná elektrárna, tím více může efektivní údržba se systémem Tigo přinést. Velmi zajímavými přínosy jsou také detailní monitoring a z toho plynoucí nížší náklady na údržbu a v neposlední řadě i elegantní ochrana osob zasahujících v okolí systému (např. při požáru), varování před rizikovými provozními stavy panelů a okamžité a přesné informace o stavu jednotlivých panelů včetně upozorňování na případné závady.

O kolik se sníží ztráty FVE?

Systém Tigo je schopen snížit ztráty systému vlivem nedokonalostí o cca 50%. Obecně tedy platí, že čím více je toho na systému ke zlepšování, tím větší má Tigo přínos v oblasti snížení ztrát.

Může Tigo pomoci při identifikaci PID (Potential Induced Degradation)?

Problém PID na panelech se projevuje ztrátou výkonu panelů ve stringu, přičemž pokles výkonu se zvětšuje s rostoucím potenciálem panelu proti zemi (tedy čím „dále ve stringu“ se panel nachází).
Protože v monitoringu Tigo má uživatel přehled o výkonu, napětí a proudu každého panelu a zároveň vidí pozici každého panelu ve stringu, lze kdykoliv velmi jednoduše zkontrolovat rovnoměrnost výroby jednotlivých panelů ve stringu a včas identifikovat případné nebezpečí PID.

Je lepší nasadit chytrý monitoring na celou elektrárnu nebo jen na její část?

Ideální je nasadit monitoring na celou elektrárnu (už jen situace, kdy část panelů vidíte a část ne, je nepříliš praktická). Výjimkou, kterou je vhodné zvážit, je pilotní ověřovací provoz – v tomto případě je doporučeným minimálním rozsahem monitoring panelů jednoho střídače, případně u centrálních střídačů panelů na jednom trackeru, aby bylo možno danou část samostatně vyhodnocovat.
Minimálním rozsahem nasazení je 1 string případně je možno panely osazovat i selektivně. Selektivní osazení (= Tigo pouze na některých panelech ve stringu) dává smysl například v případě, kdy jsou stíny ovlivněny jen některé panely a tyto zhoršují výkonnost celého stringu.

Funguje Tigo i bez připojení k Internetu?

Ano funguje. Ačkoliv připojení k Internetu a možnost komunikace s centrálním serverem je důležitá, při výpadku spojení pracují všechny panely bez narušení činnosti. Pokud není přerušení dlouhodobé (hodiny – dny) nedochází ani ke ztrátě informace o chování a výrobě elektrárny v době výpadku spojení (data jsou po navázání spojení přenesena dodatečně). V případě, že požavkem je „pouze“ optimalizace a nikoliv monitoring panelů, je možno použít Tigo i bez řídící jednotky a bez připojení na Internet.

Potřebuji při instalaci systému vyměnit i střídač?

Ne. Instalace chytrého monitoringu se fakticky týká pouze doplnění jednotek Maximizer k panelům. Všechny stávající komponenty systému zůstávají beze změny.

Je možno zpřístupnit monitoring i na mobilu?

Ano. K dispozici je mobilní aplikace pro Android i iPhone.

Umí portálová aplikace česky?

Ano. Stejně jako několika dalšími jazyky, mezi kterými je možno plynule přepínat.

Jaké další nástroje je možno integrovat do portálu Tigo?

Do přehledové obrazovky Tigo je možno v případě požadavku zaintegrovat i informace z dalších komponent FV elektrárny: senzoru ozáření a/nebo teploty, střídačů, elektroměrů, případně dalších informačních zdrojů.

Kolik panelů je možno připojit k jedné jednotce TAP (Tigo Access Point)?

Máte možnost připojit až 300 panelů k jedné TAP.

Kolik bran je možno připojit k jedné MMU?

K jedné MMU je možné připojit 7 TAP a celkem 900 panelů.

Kolik MMU je možno spojit dohromady?

Jednotky MMU lze spojovat v podstatě bez omezení. Jednotným detailním monitoringem je tak možno pokrýt elektrárnu jakékoliv velikosti.

Jaké konektory musí mít panely na elektrárně, aby bylo možno instalovat systém Tigo.

Primárně jsou podporovány konektory MC-4.

Naši spokojení zákazníci nejen v Čechách a na Moravě

Přidejte se mezi ně

Objednejte si u nás elektrárnu nebo naše služby

Vybereme vám nejvhodnější řešení

Než se pustíte do stavby FV elektrárny, je dobré si ujasnit, jaké řešení je pro vás nejvhodnější, jak se dá financovat z Nové zelené úsporám a na co si dát při přípravě pozor. Ozvěte se ještě dnes.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.