Aktuality Archiv

Environmentální politika v praxi 9.6.2016

Je řada výrobních provozů, jejichž závislost na elektrické energii je zcela klíčová.

Pozvání na konferenci Smart Energy Fórum 2015 9.6.2016

Vážení členové CAFT, dovolte, abych Vás touto formou pozval na 1. ročník konference Smart Energy Forum, která se uskuteční dne 8. října v Praze ve Wellness Hotelu STEP.

Pracovní skupina k vyhlášce měření 9.6.2016

Členové našeho sdružení se aktivně podílejí na úpravě vyhlášky o měření.

Vyhláška o připojení 9.6.2016

CAFT je aktivním účastníkem konzultačního procesu k Vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Reportáž z konference Smart energy fórum 2015 9.6.2016

Je zamračené ráno 8. října 2015.

Nová tarifní struktura 9.6.2016

ERÚ oznámil připravy Nové tarifní struktury (NTS).

Změny v programu Nová zelená úsporám 9.6.2016

I díky soustředěnému tlaku našeho sdružení byla vydána změna programu Nová zelená úsporám. Jaké jsou novinky?

Profesní kvalifikace Elektromontér FVS 9.6.2016

CAFT požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu o udělení autorizace k provádění zkoušek v rámci kvalifikačního standardu Elektromontér fotovoltaických systémů.

CAFT získal autorizaci MPO 9.6.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií autorizaci k provádění zkoušek pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů.

První zkoušku profesní kvalifikace… 9.6.2016

… úspěšně absolvovalo 11 elektrotechniků. Ve dnech 26. a 27. května se uskutečnila první zkouška profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů. Konala se v laboratořích brněnské Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Naše certifikace

Na kvalitě nám záleží. Stejně jako Vám.